Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Kaj bi morali otroci pri določeni starosti vedeti o drogah?

Iz Priročnika za starše in učitelje “Mladostnik in droga”, avtorjev Andreja Kastelica in Marije Mikulan, navajamo nekaj bistvenih priporočil.

VSTOP V ŠOLO: 6 DO 9 LET
V prvi triadi šolanja poudarjamo prednosti zdravega življenja in varnosti. Pri 9-ih letih naj bi otrok vedel:

-    kaj so droge in v čem se bistveno razlikujejo,
-    kakšna je razlika med hrano, strupom, zdravili in prepovedanimi drogami,
-    kako lahko zdravila pomagajo ozdraviti bolezen, če jih ne uživamo pravilno,
-    da lahko nekateri postanejo odvisni od od alkohola, tobaka in drugih drog in da obstajajo poti, ki takšnim odvisnikom pomagajo,
-    da se je potrebno izogibati neznanim rečem, ki lahko postanejo nevarne,
-    da si je potrebno privzgojiti zdrave prehranjevalne in rekreativne navade, 
-    da je vsak sam odgovoren za lastno zdravje in blaginjo, da pa zavoljo svoje starosti delijo odgovornost še skupaj s starši, 
-    kateri odrasli v šoli in zunaj nje so tisti, na katere se lahko obrnejo z različnimi problemi in vprašanji ter pri njih poiščejo pomoč,
-    katera so pravila glede drog v šoli in doma,
-    zakaj obstajajo tovrstna pravila in zakaj jih morajo ljudje spoštovati.

Pri tej starosti poudarjamo odgovornost do sebe in drugih, ki vključuje odkritost, da odraslim zaupajo svoje težave. Ob koncu četrtega razreda naj bi:
-    vedeli, da je vsak posameznik enkraten in pomemben,
-    poznali solidarnost in razumeli, kako lahko njihovo početje vpliva tudi na druge,
-    razvijali odgovornost za mlajše,
-    vedeli, kako naj se izognejo tujim ljudem in nepoznanim rečem,
-    znali reči ‘’ne’ stvarem, o katerih so se učili, da škodujejo zdravju,
-    bili odgovorni in zaupali odraslim težave, s katerimi se srečujejo,
-    vedeli, da ima odraščanje številne prednosti, če znajo živeti varno, zdravo in če razvijajo pozitivne navade in dejavnosti, ki ne vključujejo drog.

Ob koncu šestega razreda naj bi otroci vedeli:
-    kako prepoznati droge, kot so alkohol, tobak, marihuana, heroin, halucinogeni in stimulansi v različnih oblikah,
-    da so učinki oziroma posledice drog pri različnih ljudeh različni,
-    da je uživanje alkohola, tobaka in drugih drog otrokom prepovedane in da je tudi proti šolskim pravilo,
-    kako droge učinkujejo na različne telesne funkcije in zakaj so droge še posebej nevarne za odraščajoče telo in duševnost,
-    da nekateri družbeni vplivi, kakršni so medijsko oglaševanje, pritisk vrstnikov, družina in lokalne skupnosti, pospešujejo uporabo drog,
-    kaj je zasvojenost in kako vpliva na uživalca ter člane njegove družine,
-    da so na voljo strokovnjaki s posebnim znanjem in ustanove, ki pomagajo v boju proti drogam.
Da bi lažje premagali skušnjave in pritiske morajo vedeti:
-    da ima lahko kršenje pravil in zakonov o uživanju drog hude posledice,
-    da je pomembno, kadar ima kdo težave z drogami, pa naj bo to prijatelj, družinski član ali pa on sam, čim prej poiskati pomoč,
-    kako prepoznati in odgovoriti na neposredni ali posredni pritisk vrstnikov glede uživanja alkoholnih pijač, kajenja cigaret ali uživanja drugih drog,
-    na koga se mora obrniti v zvezi s temi problemi na svoji šoli.

OTROCI 7.,8., IN 9. RAZREDA NAJ BI POZNALI:
-    značilnosti in kemično sestavo drog,
-    fiziološke učinke na srčno-žilni, dihalni, živčni in reproduktivni sistem telesa,
-    takojšnje in dolgoročne pojavne učinke drog,
-    stopnje kemične odvisnosti, ki so delno nepredvidljive oziroma se lahko pri različnih ljudeh pokažejo različno,
-    vpliv uživanja drog na vožnjo avtomobila, športne igre, ipd,
-    značilnosti zasvojenosti, vključno z dednostmi značilnostmi in drugim, kar utegne vplivati na večjo dovzetnost oziroma občutljivost za zasvojenost,
-    druge probleme, povezane z drogami, tudi vštete finančne stroške,
-    dejavnosti, ki jih družba izvaja v boju proti uživanju drog,
-    povezanost med uživanjem drog in nalezljivimi boleznimi,
-    zakone o drogah in šolsko politiko na tem področju,
-    pritisk medijev in reklam, zlasti tistih, ki so namenjene neposredno mladostnikom,
-    ustanove in druga združenja za pomoč zasvojenim.
In še:
-    da zaradi pospešenega telesnega in intelektualnega razvoja v tem obdobju lahko nevarne droge povzročijo veliko škodo.
-    Mladostnikove družabne priložnosti ali možnosti se močno povečajo. Mladostnik se začne ločevati od staršev in drugih odraslih, alkohol, tobak in druge droge pa so mu, na žalost, dosti laže dostopne.
-    Naravna želja po sprejetju med vrstnike lahko postane prevladujoč razlog, da mladostnik seže po drogah.
-    Želja po ugajanju starejšim in neodvisnosti se močno poveča, vodi pa tudi k nepotrpežljivem sprejemanju starševske avtoritete in dvomom o vsem, česar se uči.

Hitri nasveti za pogovor z vašimi otroki

POZNAJTE DEJSTVA:
bodite vir verodostojnih informacij in nasvetov za svoje otroke. Pomagajte jim razumeti kratkoročne in dolgoročne posledice
uporabe mamil.
POSLUŠAJTE, NE KRITIZIRAJTE IN SPODBUJAJTE ODPRT DIALOG:
otroci bodo vaše mnenje upoštevali bolj, če bodo čutili, da so slišani, in vedeli, da ste na njihovi strani.
Ne pozabite, da je vaš cilj pogovoriti se z otrokom in ne odčitati lekcije.
Z OTROKOM SE VNAPREJ POGOVORITE O SITUACIJAH, KI LAHKO NASTANEJO ZARADI ALKOHOLA:
skupaj razmislite o načinih, kako se izogniti neprijetnim situacijam in pritiskom vrstnikov.
IZBERITE PRAVI ČAS ZA POGOVOR:
vsakodnevne dejavnosti, kot sta večerja ali vožnja z avtomobilom, predstavljajo odlične priložnosti za pogovor o alkoholu in drugih drogah.


KAJ SE DA NAREDITI? 

1 .Ozavesti svoje misli.
Pomagaš si lahko z vprašanjem: Kakšne so moje misli? Kaj menim o svoji težavi?
2. Ozavesti svoje občutke.
Kako se počutim, ko razmišljam o problemu? Kje čutim stisko v svojem telesu?
3. Ozavesti svoje vedenje.
Kako s svojim vedenjem potrjujem svojo stisko? Kako se obnašam v tej situaciji? Ali mi moje vedenje pomaga, da rešim problem ali ga samo še bolj potrdi?

Ključ za izhod iz začaranega kroga je zavestno ravnanje proti izhodu iz začaranega kroga. Ozavestiti svoje misli, občutke, vedenje in jih zavestno spreminjati.

Na tvoji poti obvladovanja stiske ti lahko pomaga naslednja vaja:
Misli: Poišči miren prostor. Zavzemi pozicijo v kateri se najbolj počutiš. Zapri oči. Poslušaj svoje misli, opazuj jih tako, kot bi sedel/a na travi in opazoval/a oblake, kako se premikajo naprej po nebu. Ne identificiraš se z njimi, jih samo občuduješ. Kakšne so to misli? Dobre, slabe? Zavedaj se, da nimajo vpliva na tebe. Tam so. Pusti jih, da gredo naprej. Isto naredi z naslednjo mislijo. Kaj se da narediti?

Ko se umiriš in brez, da se vprašaj, kako se zdaj počutiš?
Občutki: Nadaljuj z vajo. Zavedaj se, kje v telesu čutiš napetost? Kakšne barve je? Jo lahko opišeš? Jo lahko poimenujete? Katere občutke občutiš v telesu? Kakšni so to občutki? Jih lahko poimenuješ? Jih lahko označiš z eno barvo? Katere barve bi bili? Ko si označil svoje občutke z eno barvo, določiš še eno barvo, ki označuje sprostitev. Ko vdihuješ, vdahneš barvo, ki označuje olajšanje, ko izdihuješ, izdihuješ vse negativne občutke.

Ko začutiš, da se umiril/a lahko odpreš oči.

V situacijah, ko začutiš stisko lahko vedno vzameš trenutek zato, da ozavestiš, kaj se dogaja v tvojem telesu.

Na tvoji poti k reševanju stisk ti lahko pomagajo tudi strokovni delavci. Društvu
UP ti strokovni delavci pomagamo celostno v individualni ali skupinski obliki. Z  nami lahko stopiš v kontakt preko naše spletne strani, dosegljivi smo po telefonu in po spletni pošti. Upanje obstaja in smo ga zmožni ponuditi.

Simirlar blogs

7 preventivnih nasvetov za starše/skrbnike
Starši imajo največji vpliv na odločitve otroka glede uživanja alkohola in drugih  rog. Naučite se svoje otroke zaščititi predškodljivim uživanjem ...
Preberi več
Štirje koraki in še en dodaten
POZOR ČLANEK NI ZA VSE! JE SAMO ZA TISTE, KI IMATE DOVOLJ SVOJEGA ZASVOJENEGA VEDENJA in si želite praktične uporabne metode za obvladovanje impulzov ...
Preberi več
Zgodba o tem, kako orlica izbere potencialnega partnerja za svoje mladičke
Ženska orlica za izbiro očeta njenih potomcev naredi eno zanimivo stvar. Iz drevesa ali grmovja odlomi vejico in jo vstavi v kljun. Zleti visoko v ...
Preberi več
Kaj lahko narediš, ko se znajdeš v stiski?
Mladostništvo je precej intenzivno obdobje in polno izzivov. Poskušaš se vklopiti v družbo, pogledaš se v ogledalo, vidiš spremembe na svojemu telesu, ...
Preberi več
7 preventivnih nasvetov za starše/skrbnike
Starši imajo največji vpliv na odločitve otroka glede uživanja alkohola in drugih drog. Naučite se, kako svoje otroke zaščititi pred škodljivim ...
Preberi več
Še deset nasvetov za odnos z zasvojeno osebo
1.    Soočite se z realnostjo. Najpomembnejši korak za zagotavljanje »preživetja« pri odnosu z zasvojeno osebo je, da se uspešno soočite z ...
Preberi več
Deset koristnih nasvetov za družinske člane zasvojene osebe
Zasvojenost vpliva na vse in ne le na osebo, ki se spopada z zasvojenostjo. V nadaljevanju si lahko preberete deset nasvetov, z upoštevanjem katerih ...
Preberi več
7 preventivnih nasvetov za starše/skrbnike
Starši imajo največji vpliv na odločitve otroka glede uživanja alkohola in drugih drog. Naučite se, kako svoje otroke zaščititi pred škodljivim ...
Preberi več
Nazaj