Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Rastemo skupaj

Univerzalni mednarodni preventivni program za družine: DRUŠTVO »UP« & DIANOVA INTERNATIONAL

Namen preventivnega programa / delavnic »Rastemo skupaj« je predstaviti informacije o PAS (psihoaktivnih snoveh), o vzrokih in posledicah uživanja prepovedanih drog (konoplje, kokaina, sintetičnih drog,…), alkohola, tobaka (vključno z e-cigaretami), in o drugih vrstah – nekemičnih zasvojenostih ( npr. zasvojenost z ekrani, igrami na srečo) ter obogatiti znanje staršev o načinih obvladovanja vedenjskih (urniki, spanje, hrana, higiena, izobraževanje, domače naloge,…) in čustvenih dejavnikov (obvladovanje čustvenih stanj in frustracij,..), ki vplivajo na zmanjševanje zaščitnih dejavnikov.

Pristop

Pristop uporablja celosten in vključevalen vidik, ki daje prednost razvoju osebnih veščin, pomaga odkrivati in spodbujati potenciale posameznika in družine ter spodbuja k spremembam na tistih področjih in pri tistih vedenjih, ki lahko povzročijo razvoj zasvojenosti in s tem povezanih tveganj. Iz tega vidika je družina del konteksta v katerem posameznik raste in se razvija, pri čemer družina ne deluje kot opazovalec ampak kot osnovna podporna in najbolj referenčna enota.

/f/docs/Files/CultivandoCadaDia_s.jpg

Cilj programa

Cilj programa je izobraziti oz. obogatiti znanje družin in jih opolnomočiti v vlogi ključnih in primarnih v doseganju zdravega življenjskega sloga – v tem kontekstu za spodbujanje zdravih navad ter preprečevanje uporabe / zlorabe alkohola, tobaka, konoplje, IKT in drugih tveganih vedenj.Družine pridobijo različne kompetence in spretnosti, ki so obravnavani v programu:

  • Prepoznavanje dejavnikov in obvladovanje / preprečitev tveganja za razvoj zasvojenosti
  • Komunikacijske veščine / spretnosti
  • Metode za doseganje telesnega in duševnega ravnovesja
  • Čustveno obvladovanje konfliktov
  • Družinska pravila in omejitve
  • Osnovni koncepti zasvojenosti
  • Podporno okolje in komunikacijski kanali

Program se uresničuje preko 6 modulov (skupaj 10 ur v kombinaciji teorije in praktičnega dela) in se zaključi s skupinsko aktivnostjo. Udeleženci prejmejo certifikat o udeležbi programa.

/f/docs/Files/NadaImposible-_s.jpg

Preventivni program uresničujemo v sodelovanju z mednarodno organizacijo Dianova International, ki deluje po vsem svetu s ciljem osvobajanja ljudi od zasvojenosti in spodbujanjem zdravega življenja.

Informacije: anita.grbic@drustvo-up.si

Nazaj