Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Vsak pozna nekoga

Projekt »Vsi poznamo nekoga« poudarja vseprisotnost zasvojenosti v naši družbi. Opozarja nas na dejstvo, da je zasvojenost del vsakdana mnogih, če ne celo večine posameznikov – bodisi zasvojenca, družinskega člana, prijatelja, sodelavca ali člana skupnosti. Naš cilj je izpostaviti razširjenost zasvojenosti in tako razbliniti mite ter odstraniti stigmatizacijo in stigmo »drugačnosti«, ki so je zasvojeni posamezniki prepogosto deležni. Naš cilj je spodbujati razumevanje in empatijo. Poudariti želimo, da zasvojenost ni osamljen ali redek pojav, ampak skupna človeška izkušnja, ki potrebuje sočutje, podporo in skupno ukrepanje.
Tematika sloni na štirih ključnih elementih: medgeneracijski vpliv; družinske zgodbe; povezanost in prijateljstvo med odvajanjem; in verižni učinki odvajanja.

Medgeneracijski vpliv

Zasvojenost ne vpliva le na osebo, ki se z njo spopada; vpliva tudi na družinske člane, zlasti otroke, in njen učinek pa lahko traja več generacij. Medgeneracijska travma predstavlja obliko čustvenih ali psiholoških posledic, ki se prenašajo med generacijami, in lahko pomembno prispeva k razvoju zasvojenosti. Uspešno nasloviti to travmo tako predstavlja pomemben vidik prekinitve kroga zasvojenosti.

Družinske zgodbe

Družinske zgodbe so lahko tako posledica kroga zasvojenosti kot k njemu tudi prispevajo. Zasvojenost je pogosto prikrita, saj jo lahko posamezniki, ki se z njo spopadajo, želijo prikriti ter se tako izogniti obsojanju ali konfliktu. V družini se lahko tako vzpostavi kultura zanikanja in molka, kar odvisnika dodatno izolira ter mu oteži iskanje pomoči.

Povezanost in prijateljstvo med odvajanjem

Povezanost in prijateljstvo igrata osrednjo vlogo v procesu zdravljenja in okrevanja. Odvajanje ne pomeni le prenehanja uživanja substanc ali vedenj, ki povzročajo odvisnost, ampak ustvarja tudi pomembne podporne odnose, ki spodbujajo rast in odpornost.
Verižni učinki odvajanja

Pričetek zdravljenja zasvojenosti ne spremeni le življenja zasvojenega posameznika; povzroči tudi verižno reakcijo, ki se dotakne vseh kotičkov njegovega ali njenega sveta. Ta proces, ki pelje tudi k samoodkrivanju, lahko bistveno vpliva ne le na odvisnike ampak tudi na njihovo družino, prijatelje, delovno mesto in širšo skupnost.