Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Podpora mladim

Program deluje od marca 2005 in se ves čas kvalitativno nadgrajuje v skladu s spremembami v družbi. Program je namenjen mladim, ki se srečujejo s težavami pri odraščanju in odnosih z drugimi, ki eksperimentirajo z drogo in/ali alkoholom ter njihovim bližnjim osebam. Namen programa je opustitev uporabe vseh nedovoljenih, in v kolikor je to možno, tudi dovoljenih drog. Pozornost se v programu namenja tudi kompenzacijam. Končni cilj programa je sposobnost kvalitetnega preživljanja časa, zdrave zabave in zadovoljujoči odnosi. V program so vključeni tudi svojci mladostnika, z namenom opolnomočenja družine in mladostnika v njej ter, da bi skupaj osvojili tiste vzorce vedenj, ki omogočajo konstruktivnejše obvladovanje osebnih izzivov in tistih, ki prihajajo iz širšega okolja. Program poteka v obliki individualnih, družinskih in partnerskih svetovanj ter skupinskih aktivnosti (za mladostnike in starše). Družimo pa se na ustvarjalen, družaben, športen in z naravo povezujoč način. Sodelovanje sodelujoče spodbuja k razvijanju kvalitetnejših navad in prepoznavanju lastnih moči, k samospoštovanju in uresničevanju v odnosih, izobraževanju ali delu, pa tudi k zdravemu načinu zadovoljevanja svojih potreb.

Program za mlade poteka v Ljubljani in v Črnomlju.