Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Mladi in krepitev družin

Program je namenjen mladim od 12. do 24. leta in njihovim družinam, - ki že uporabljajo droge in druge psihoaktivne snovi bodisi redno ali rekreativno,  kjer obstaja tveganje za uporabo prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi,  ki morda prihajajo iz manj urejenih družinskih razmer oz. kjer je v družini že prisotna zasvojenost, tistim, ki so v prekrškovnem postopku ter vsem, ki so v stiski, morda z nizko samopodobo in potrebujejo pomoč pri učenju ter ponovnem vključevanju v šolski sistem, sprejemanju sebe, razreševanju travm, obvladovanju življenjskih izzivov in imajo pridružene duševne motnje.  Namenjen je tudi romskim mladostnikom in družinam, kjer je zasvojenost prisotna. Program izvajamo tudi za strokovne delavce v CSD, po šolah in drugih zavodih ter splošni javnosti, ki je zainteresirana za nova znanja s področja zasvojenosti.

Program se izvaja v jugovzhodni regiji.

Program Mladi in krepitev družin podpira Ministrstvo za zdravje.