Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Za osnovne in srednje šole (predavanja in delavnice)

Preventivne delavnice

V okviru našega društva ponujamo preventivne delavnice o ozaveščanju o škodljivosti prepovedanih in dovoljenih drog za osnovne in srednje šole.
Mlade učimo, kako reči ne v okolju, ki je naklonjeno uživanju psihoaktivnih substanc.

Skozi vzpostavitev varnega okolja odpremo zaupni prostor za skupno raziskovanje učinkov različnih drog na ljudi. Izpostavimo vpliv drog na razvoj mladostniških možganov. Krepimo njihov kritični pogled na jemanje drog predvsem skozi prizmo izgube svobode, ki je mladim tako zelo pomembna.

Poleg tega nudimo tudi delavnice, ki krepijo mladostnikovo samopodobo, zaupanje vase in svoje sposobnosti ter krepijo veščine dobre komunikacije oz. asertivnosti.
Vsebine in trajanje delavnic prilagodimo glede na potrebe in želje šole.

Predavanja

Za strokovne delavce osnovnih in srednjih šol, strokovne delavce mladinskih domov in ostalih izobraževalnih ustanov nudimo izobraževanja na temo, kako spregovoriti z mladimi, ki imajo težave z drogo, kako jim pomagati, kako pristopiti k družinskemu sistemu, ki se sooča s težavami zasvojenosti,
kako delovati preventivno.

Predavanja za strokovne delavce in prostovoljce so organizirana na pobudo učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Izvajajo jih strokovni delavci Društva “UP”.

Nazaj