Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Strokovna predavanja (lastna režija v sodelovanju s SZ)

Enkrat letno organiziramo strokovno predavanje, ki je verificirano s strani Socialne zbornice in je namenjeno krepitvi znanja in veščin dela z ljudmi, ki imajo težave z zasvojenostjo, in njihovimi svojci. V strokovnem predavanju predstavimo lastne primere dobre prakse, prav tako pa povabimo tudi druge strokovnjake s področja zasvojenosti, da predstavijo atraktivne teme na področju zasvojenosti.
Predavanje je namenjeno strokovnih delavcev v socialnem varstvu, nevladnih organizacijah, zdravstvu, sodstvu, šolstvu,…

Poljudna predavanja za širšo javnost (izvajanje po knjižnicah, mladinskih domovih, kriznih centrih…)

Nazaj