Drustvo Up
map marker iconKersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Šola življenjskih veščin

Vsak tretji torek v mesecu od meseca septembra do meseca junija v Knjižnici Otona Župančiča organiziramo predavanja in razgovore s strokovnjaki o temah, ki nam pomagajo pri izboljševanju vsakdanjega življenja, osebni rasti ter krepitvi odpornosti proti zasvojenosti. Predavanja so za udeležence brezplačna in odprta za javnost. Poleg predavanja, strokovnjaki odgovarjajo tudi na vprašanja udeležencev.

Izvajamo predavanja v okviru Ljudskih univerz o temah, ki so povezane z zasvojenostjo in ki dvigujejo kvaliteto življenja ter tako delujejo preventivno na širšo populacijo.

Je program predavanj strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih urejanja zasvojenosti. Predavanja in razgovori s strokovnjaki so vsak 3. torek v mesecu od septembra do junija. Program je namenjen izobraževanju in osveščanju svojcev ter zainteresirane javnosti. Predavanja so za udeležence brezplačna in odprta za javnost. Trajajo 3 šolske ure in vključujejo tudi diskusijo z aktivno udeležbo slušateljev.

Nazaj