Reintegracija

Program Reintegracija predstavlja ustrezen pristop z vsebinami, ki bivšim uporabnikom drog nudijo podporo pri ponovnem vključevanju v življenje brez drog. Zaželeno je sodelovanje svojcev oz. ključnih oseb uporabnikove socialne mreže. Je celodnevni program in omogoča bivanje od ponedeljka do petka; izjemoma tudi med vikendi. V svetovalno delo se lahko vključijo tudi drugi, ki potrebujejo podporo oz. storitev individualnih pogovorov in/ali se ne želijo vključiti v bivalni del programa. 

 

Program z izkustvenim učenjem omogoča večjo kakovost življenja:

- na področju splošnega počutja in zdravja,

- pojmovanja sebe v družbenem okolju, 

- vzpostavitev zadovoljujočih družinskih, partnerskih ali prijateljskih odnosov,

- napredek v izobraževanju in zaposlovanju,

- osebnostno rast.

 

Cilji, ki jih želimo doseči:

- stabilizacija življenja uporabnika in izboljšanje življenjske perspektive

- socialna in zaposlitvena integracija; doseganje različnih kvalifikacij

. učenje za ravnanje s finančnimi viri, učenje veščin, ki so potrebne za uspešno zaposlitev

- sposobnost za identifikacijo osebnih težav

- doseči sposobnost za reflektiranje samega sebe kot individuuma in kot del širše družbe

- izboljšanje potencialov za samopomoč

- doseči sposobnost za kontrolo in vzdrževanje abstinence

- znati poiskati pomoč in vire, ki jo nudijo 

- vzpostavljanje socialnih stikov in ustvarjanje trdnih razmerij

- iskanje lastne ustvarjalnosti in talentiranosti 

- soustvarjanje okolja, ki omogoča iskanje življenjskih vizij in načrtovanje življenja.

 

POGOJI ZA VSTOP V PROGRAM:

Vključujemo uporabnike, ki jim vstop v program predstavlja zadnji korak v nizu predhodnih obravnav v drugih programih (terapevtske skupnosti, komune, metadonski programi) ali kot samostojen korak vzdrževanja abstinence brez predhodnih obravnav. Ker je program visokopražen, mora kandidat abstinirati od vseh nedovoljenih in dovoljenih drog. 

TRAJANJE VKLJUČITVE

Vključitev traja šest mesecev, vendar se lahko podaljša v skladu z uporabnkovimi cilji in potrebami. 

Pred vstopom v program opravimo uvodne pogovore, kjer skupaj ugotavljamo ustreznost izbire programa in možnost skupnega sodelovanja. Zaželeno je, da kandidat pred vstopom napiše vlogo. V program sprejemamo tudi pare in starše z otroki - slednje po skrbnem razmisleku oz. pogovoru in v sodelovanju s Centri za socialno delo, kadar je to potrebno.